SFINXA er et kvinnekollektiv og kunstnerverksted.
SFINXA sitt formål er å bidra til produksjon, formidling og synliggjøring av kunst- og kulturuttrykk i bred forstand, herunder utvikling og produksjon av film, billedkunst/ kunst-håndverk, scenekunst, litteratur, musikk med mere.

SFINXA er også et eget forlag
«SFINXA - lesbisk trykk» som initierer og utgir bøker, herunder tidsskrifter, kunstbøker, kataloger og annen litteratur som for
eksempel tegneserier, plakater og annet  materiale, på alle medier.

SFINXA kan selv arrangere og delta

på utstillinger, debatter og kulturarrangementer og lignende.

For øyeblikket er markedsføringen, salg og arrangementer knyttet til sakprosa-/kunstboka "Vi spiste, sov og drakk feminisme" forlagets hovedgesjeft. Det er mulig å invitere forfatter og/eller redaktør til arrangementer eller foredrag. Ønsker du å hjelpe til med frivillig distribusjon kan du også ta kontakt.