top of page
Search

Sfinxa på nett!


Da pandemien spredte seg fra Kina til Europa og til Norge, startet Kvinneverkstedet Sfinxa opp igjen. På Inge Ås sin utstilling på Akershus Kunstsenter dukket det opp nye Sfinxa-produksjoner sammen med alle 1970- og 1980-tallsproduksjonene, og kunstprosjektet «Vi spiste, sov og drakk feminisme» er i ferd med å ferdigstilles. Pandemien øker i omfang for hver dag, og vi vet ikke når vi får lansert boka om aktivismen og kunsten som sprang ut fra Kvinnehusmiljøet i Oslo. Men vi vet den kommer! Det som kan lanseres, er Sfinxas nettsider, og hit kan alle komme og møte oss og våre produksjoner.

Vi presenterer kvinnen bak Sfinxas første, store produksjon etter gjenåpningen, Inge Ås:

Foto: Marte Vike Arnesen


Billedkunstner Inge Ås har vært aktiv kvinnepolitisk siden hun som 17-åring ble med i Nyfeministene, og var en av mange pådrivere og aksjonister fra kvinnehusmiljøet i Oslo. Hun var en av grunnleggerne av det gamle Kvinneverkstedet Sfinxa med trykkeriet Lesbisk Trykk som var kvinnebevegelsens eget trykkeri. Hun er forfatter av boka «Vi spiste, sov og drakk feminisme», som gis ut på nye Sfinxa.

Bildet viser Inge Ås som 8. mars 1979 holder apell i Borggården foran Rådhuset i Oslo

Inge har hele livet drevet med kvinnepolitikk. I dag arbeider hun fulltid som billedkunstner. Sammen med arkivar Ulla Lisa Johansen samler hun kvinnehistorie, både den som har vært og den som ennå ikke er kommet, i forprosjektet til den nye Kvinnebevegelsens Arkiv. At fremtiden ikke er som den har vært, er nye Sfinxa et godt eksempel på. I motsetning til gamle Sfinxa, som var et internt hjelpemiddel for politisk aktivisme, er nye Sfinxa et kvinneverksted som vil løfte frem og formidle kvinners fortellinger. Inges formidlerevne og hukommelse har resultert i vår første, store kunstbok som bare venter på at koronaens grep skal løsne slik at boka kan lanseres.

Mens vi venter, ønsker vi velkommen til våre nettsider og gleder oss med dette over at Sfinxa er på nett!

193 views0 comments

Recent Posts

See All

© Foto, Seriøsgruppa

bottom of page